Консултиране

Можем да Ви помогнем да оптимизирате своя бизнес и чрез консултации. Ще дадем своя принос със задълбочена, функционална експертиза, без да забравяме да разглеждаме проекта като цяло – така можем да открием проблемите и да и ги отстраним. Имаме доказан успех в оптимизиране на сбора от частите, не само на отделните фрагменти. Консултирането е процес с непрекъсната обратна връзка за да сме сигурни, че сме на една и съща страница. 
Можем да се намесим и в случай, че имате проект, изоставен от друг разработчик, да коригираме, да помогнем с консултация или разработване, ако е необходимо.
Способността да обръщаме внимание на детайлите и гъвкавостта ни са в основата на успешните двустранни отношения. 

Контакти

Ул. Осъм 15, Пловдив

Телефон

+359 886 830 030

Email

limitlesstechnologybg@gmail.com

TOP