Open positions

Разработчик на уебсайтове на ASP.NET

Ние сме компания в сферата на IT услугите, която предлага консултиране, разработване на софтуер и услуги по аутсорсинг. Визията ни е да изградим ефективен, развиващ се бизнес, обезпечен с точните технологии. Фокусът ни е върху намиране на най-добрите решения за клиента, а не избор от предварително дефинирани предложения. Нашата мисия е да привличаме и развиваме таланти, защото това е най-ценният актив.

Търсим разработчик на уебсайтове на ASP.NET със следния профил 

Необходими знания и опит: 

• Добри познания и над 2 години опит в .NET програмиране на C# - ASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms 
• Познания в областта на технологии и инструменти за потребителски интерфейси – JavaScript, jQuery, HTML, CSS 
• Опит с Entity Framework, LINQ, MS SQL Server 
• Опит със системи за контрол на версиите (TFS, GIT) 
• Добро познаване на принципите на обектно-ориентирано програмиране 
• Практически знания в областта на проектирането на шаблони/модели 
• Аналитично мислене и внимание към детайла 
• Отговорен и екипно ориентиран човек
• Страст към създаването на отличен софтуер   
• Отличен изследовател и способности за откриване и отстраняване на проблеми 
• Отлични комуникационни умения на английски език 

Предимства:
• Опит с WPF или Win Forms 
• Познаване на AngularJS Knockout.js 
• Опит със Scrum или други гъвкави методи за програмиране 
• Опит с проектиране на програмно осигуряване и архитектура 

Какво предлагаме: 
• Шанс за работа с най-съвременни технологии  
• Разнообразни и интересни проекти 
• Отлични работни условия и динамична работна среда среда 
• Възможности за професионално и личностно развитие 
•Баланс между работа и личен живот и гъвкаво работно време 

Отговаря ли това на Вашия профил? Ако да, ще се радваме да обсъдим детайлите. Кандидатствайте като ни изпратите своя автобиография по email..

Ние сме компания в сферата на IT услугите, която предлага консултиране, разработване на софтуер и услуги по аутсорсинг. Визията ни е да изградим ефективен, развиващ се бизнес, обезпечен с точните технологии. Фокусът ни е върху намиране на най-добрите решения за клиента, а не избор от предварително дефинирани предложения. Нашата мисия е да привличаме и развиваме таланти, защото това е най-ценният актив.

Търсим програмист на Java със следния профил: 

Необходими знания и опит: 

Нашите очаквания към Вас, кандидати: 
2+ години професионален опит в разработване на софтуер 
• Задълбочено познаване и разбиране на същността на технологията на JAVA и принципите на обектно ориентираното програмиране 
• Познаване и опит в основните положения в мрежи и сигурност 
• Опит с програмиране на шаблони и програми за многократно използване в мрежови приложения 
• Опит с дистрибутиви на Linux и Windows 
• Опит с разработване на софтуер за сървъри 
• Опит с SQL, опит с ORM 
• Многопоточно програмиране, конкурентно програмиране, профилиране на кода с Java 
• Аналитичност и способност за критично мислене  
• Способност да разбиране и анализиране на изискванията на различни клиенти 
• Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо 
• Инициативен и самостоятелен  

Какво предлагаме: 
• Шанс за работа с най-съвременни технологии  
• Разнообразни и интересни проекти 
• Отлични работни условия и динамична работна среда
Възможности за професионално и личностно развитие 

Баланс между работа и личен живот и гъвкаво работно време  Отговаря ли това на Вашия профил? Ако да, ще се радваме да обсъдим детайлите. Кандидатствайте като ни изпратите своя автобиография по email.

What We Offer:
• Chance to work with latest technologies 
• Various and challenging projects
• Excellent working conditions in a dynamic environment
• Opportunities for professional growth and personal development
• Work-life balance and flexible work time

Are you a good fit for this profile? If you think so, we would be glad to discuss it with you in more details. Please apply by sending us email with your CV. Are you a good fit for this profile? If you think so, we would be glad to discuss it with you in more details. Please apply by sending us email with your CV.

Ние сме компания в сферата на IT услугите, която предлага консултиране, разработване на софтуер и услуги по аутсорсинг. Визията ни е да изградим ефективен, развиващ се бизнес, обезпечен с точните технологии. Фокусът ни е върху намиране на най-добрите решения за клиента, а не избор от предварително дефинирани предложения. Нашата мисия е да привличаме и развиваме таланти, защото това е най-ценният актив.
Търсим програмист на бази данни със следния профил: 
• Skills & Experience Required: 
• Very strong in Transact SQL
• Analytical, problem-solving and root cause analysis skills.
• Analytical mind-set and high attention to detail
• Responsible and team oriented person
• A passion for building great software 
• Excellent investigative and problem solving abilities
• Excellent communication skills in English

Какво предлагаме:
• Шанс за работа с най-съвременни технологии
• Разнообразни и интересни проекти
•Отлични работни условия и динамична работна среда среда
• Възможности за професионално и личностно развитие
• Обмен на опит с колегите 
• Баланс между работа и личен живот и гъвкаво работно време

Отговаря ли това на Вашия профил? Ако да, ще се радваме да обсъдим детайлите. Кандидатствайте като ни изпратите своя автобиография по email.

Контакти

Ул. Осъм 15, Пловдив

Телефон

+359 886 830 030

Email

limitlesstechnologybg@gmail.com

TOP