Разработване на софтуерни продукти

Гъвкавият подход ни позволява да удовлетворим различни нужди. Разработваме решенията, от които се нуждае Вашият бизнес, от концепцията, формулирана от клиента, през реализацията, до поддръжка и актуализация. В началото е задълбоченият бизнес анализ за оценка на нуждите на клиента, последван от разработване на приложението или софтуерния продукт при постоянна проверка на плана за действие с клиента. Продуктът е завършен когато работи в съответствие с най-високите очаквания, след пълен контрол на качеството и тестване.

Контакти

Ул. Осъм 15, Пловдив

Телефон

+359 886 830 030

Email

limitlesstechnologybg@gmail.com

TOP